Nasza historia – jak to wszystko się zaczęło?

Nasza historia - jak to wszystko się zaczęło?

Jak to się wszystko zaczęło?

Historia simapki zaczęła się w 2016 roku kiedy pojawiły się pierwsze głosy dotyczące nowej ustawy antyterorystycznej.

W świetle nowych przepisów miały nadejść duże zmiany na rynku telekomunikacyjnym a dokładnie w segmencie kart przedpłaconych pre-paid.

Postanowiliśmy wyjść zmianom na przeciw i zaproponowaliśmy Operatorom telekomunikacyjnym swoje rozwiązanie w postaci Simapki.

Zaprezentowaliśmy prostą aplikację, która miała zautomatyzować proces rejestracji kart sim w punktach sprzedaży detalicznej.

 

Aplikacja w swoim założeniu była prosta, intuicyjna i przede wszystkim bezpieczna dla klienta, który podawał swoje dane w procesie rejestracji.

Bezpieczeństwo procesu było dla nas bardzo ważne, dlatego też aplikacja nie utrwala żadnych danych na urządzeniu.

Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio do Operatora a cała komunikacja jest odpowiednio zabezpieczona.

Po miesiącach prac oraz kolejnych modyfikacjach Simapka urosła do miana kompleksowego narzędzia nie tylko rejestrującego, ale również, dostarczała pełne wsparcia w zakresie procesowania transakcji, rozliczeń czy fakturowania.

Dodatkowo każdy użytkownik Simapki otrzymał od nas wsparcie w zakresie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Aplikacja wspierała użytkowników prowadząc w ich imieniu ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz wspomagała zarządzanie uprawnieniami – tak aby każda osoba rejestrująca karty sim miała swój osobisty dostęp.

Na przełomie sierpnia i września Simapka została wybrana przez pierwszego Operatora firmę Play jako narzędzie dedykowane niezależnym punktom sprzedaży detalicznej.

W kolejnym miesiącu – październiku do grona Operatorów współpracujących z Simapką dołączyła firma Orange.

Sieć punktów detalicznych wykorzystujących Simapkę do rejestracji kart sim rosła w szybkim tempie i osiągnęła liczbę ponad 4500 punktów różnej kategorii: salony gsm, sklepy wielobranżowe, sklepy spożywcze, kioski czy stacje paliw.

Rok 2017 był intensywnym czasem, kiedy rozwijaliśmy naszą aplikację o kolejne produkty.

Chcieliśmy zaoferować naszym Partnerom możliwość rozwoju współpracy i skorzystanie z nowych dochodowych usług.

Doładowania telefonów komórkowych 

Pierwszym nowym produktem wprowadzonym w czerwcu 2017 roku były doładowania kart pre-paid.

Wraz z firmą Euronet stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala przy wykorzystaniu naszej aplikacji sprzedać doładowania wszystkich Operatorów.

Sprzedaż kuponu z doładowaniem odbywa się za pomocą trzech różnych form – wydruk, sms lub mail.

Jest to nowość na rynku, gdyż dotychczas sprzedaż doładowań kojarzona była z terminalem stacjonarnym i wydrukiem kuponu. Miało to swoje ograniczenia, gdyż, sprzedaż mogła być dokonana tylko w punkcie sprzedaży.

My wyszliśmy dalej i zaproponowaliśmy sprzedaż doładowania za pomocą maila czy sms’a. Wystarczy wybrać tą formę dostarczenia kuponu i wpisać odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu i po chwili otrzymuje się kupon na wskazany adres.

Taka możliwość pozwala rozszerzyć dystrybucję doładowań o sprzedaż w Internecie, a więc możemy pozyskać klientów, którzy nie byli dla nas dostępni.

Dodatkowo usługa sprzedaży doładowań w Simapce to nie tylko nowe podejście do samej sprzedaży, ale również nowa jakość w obsłudze naszych Partnerów.

Rynek doładowań pre-paid charakteryzuje się złą opinią, która często wynika z restrykcyjnych umów obarczonych różnymi karami umownymi oraz innymi wymaganiami, które skutecznie obniżają dochodowość usługi.

Nasze rozwiązanie jest inne. Podchodzimy do współpracy Partnersko, dlatego też nasza umowa wyklucza wszystko co dotychczas budziło niezadowolenie na rynku.

W naszej umowie Partner nie znajdzie planów sprzedaży oraz minimów sprzedażowych, a więc nie nałożymy na niego żadnej kary z tym związanej. Prowizja za sprzedaż doładowań jest stała wynosi 5,5% i dajemy na to gwarancję o czy może świadczyć fakt, że umowa jest na czas nieokreślony. Dajemy naszym Partnerom pełną elastyczność. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że umowa nie zawiera wyłączności.

Bezsprzeczną zaletą jest również zniesiona opłata abonamentowa miesięczna, którą musieli pokrywać Partnerzy za dzierżawę terminala. U nas nie mamy terminala więc w kieszeni naszego Partnera zostaje więcej pieniędzy.

Polecenia 

W kolejnych miesiącach od wprowadzenia doładowań telefonów komórkowych rozpoczęliśmy pracę nad kolejnymi usługami cały czas starając się szukać wartości dla firm, które z nami współpracują.

Pod koniec roku wprowadziliśmy usługę poleceń telekomunikacyjnych.

Motywacją do wprowadzenia tej usługi był fakt, że codziennie w punktach sprzedaży zjawiają się setki klientów.

Oczywiście z chęcią zakupy konkretnego produktu jednak często Ci klienci noszą się np. z zamiarem zakupu innych produktów jednak wiedzą, że muszą się w tym celu udać do wyspecjalizowanego punktu obsługi np. salonu Operatora.

Pomyśleliśmy, że jeśli klient będzie mógł przy okazji załatwić inną rzecz jak zakup abonamentu to zaoszczędzi na czasie a nasz Partner zyska dodatkowe wynagrodzenie.

Dlatego też wraz z naszym Partnerem firmą Play udostępniliśmy możliwość „sprzedaży abonamentów”. Sprzedaż była pozorna, bo tak naprawdę sprzedawca w punkcie sprzedaży, nie podpisywał umowy z klientem. Jeśli punkt sprzedaży odwiedziła osoba zainteresowana zakupem abonamentu, sprzedawca wprowadzał dane klienta do systemu a nasz konsultant dzwonił w celu przedstawienia oferty oraz dopełniał wszelkie formalności.

Sprzedawca w punkcie sprzedaży otrzymywał od nas prowizję, za każdą umowę zakończoną sukcesem tj. Podpisaniem umowy w obecności kuriera.

Początkowo usługa poleceń opierała się na zebraniu kompletu danych niezbędnych do umowy tj. Dane osobowe, adres zamieszkania etc.

Jednak ten proces wg. Naszych Partnerów był zbyt długi i czasochłonny.

Wyszliśmy tym oczekiwaniom na przeciw i w maju 2018 roku wprowadziliśmy Nowe Polecenia.

Nowa odsłona to skrócenie procesu sprzedaży do minimum.

Od teraz wystarczy, że sprzedawca wprowadzi tylko imię, nazwisko i numer telefonu osoby, która jest zainteresowana zakupem abonamentu a resztą zajmujemy się my.

Nasz konsultant dzwoni na wskazany numer klienta, dopiera najbardziej optymalne rozwiązanie oraz wprowadza umowę do systemu, która kolejnie wysyłana jest kurierem na wskazany adres.

Tak skrócony proces nie zajmuje dłużej niż minutę a nasz Partner otrzymuje stałe wynagrodzenie za każdą podpisaną umowę.

Kluczem do sukcesu jest oczywiście komunikowanie przez sprzedawców, że w punkcie sprzedaży mogą zakupić nowe usługi.

Aktywna wyjście w stronę klienta pozwoli na generowanie sprzedaży i uzyskanie dodatkowej prowizji co z pewnością przełoży się na większe zyski punktu sprzedaży.

Ubezpieczenia 

Rok 2018 nie tylko przyniósł zmiany w poleceniach, ale także, zaowocował przygotowaniem nowej usługi Ubezpieczeń ekranu smartfona.

Z naszym Partnerem firmą TU Europa przygotowaliśmy usługę pozwalającą na zakup przez klienta ubezpieczenia ekranu na wypadek stłuczenia.

Jest to innowacyjny produkt, odpowiadający na coraz większe zapotrzebowanie rynkowe. Stłuczony ekran telefonu to codzienność użytkowników smartfonów.

Wystarczy lekki upadek z niedużej wysokości, aby nasz smartfon pokrył się tzw. Pajączkiem na ekranie.

TU Europa dostrzegając zapotrzebowanie ze strony klientów przygotowała specjalne ubezpieczenie, które w przypadku stłuczenia ekranu pokryje koszty wymiany wyświetlacza na nowy.

Stosunkowo niedrogie ubezpieczenie w kwocie 99 zł chroni nasz smartfon a w przypadku uszkodzenia ekranu wysyłamy telefon do serwisu i po kilku dniach cieszymy się sprawnym smartfonem.

Koszty do kwoty 600 zł pokrywa ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie ekranu smartfona dostępne będzie w Simapce z początkiem czerwca. Po podpisaniu krótkiej umowy współpracy włączymy moduł sprzedażowy i dzięki temu rozszerzymy zakres świadczonych przez naszych Partnerów usług w punktach sprzedaży.

Proces sprzedaży ubezpieczenia jest szybki i przyjazny a całość nie zajmie więcej niż 5 minut.

Klient zainteresowany zakupem ubezpieczenia musi podać swoje dane do polisy oraz dokonać opłaty.

Wszystkie dokumenty przychodzą po chwili w formie mailowej a smartfon zostaje objęty ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie smartfona ma tzw. Zmienny zakres. Oznacza to tyle, że przy zakupie ubezpieczenia smartfon objęty jest ochroną od kradzieży i rabunku.

Zakres ubezpieczenia zmienia się wraz z wykonaniem testu ekranu oraz pozytywną weryfikacją.

Każdy klient, który zakupi ubezpieczenie otrzyma specjalny link do wykonania wspomnianego testu.

Po pozytywnej weryfikacji ekran zostaje ubezpieczony.

Każda sprzedaż ubezpieczenia to dodatkowe wynagrodzenie dla naszych Partnerów.

Jest to zatem kolejna możliwość, aby podnieść dochodowość swojego punktu sprzedaży, oferując klientom dodatkowe usługi.

Płatność kartą

Czerwiec 2018 roku nie tylko nie tylko zaowocował wprowadzeniem ubezpieczeń, ale także wprowadzeniem kolejnej ciekawej usługi jakiej jest płatność kartą.

Team4U wraz z firmą SIX Payment przygotowała rozwiązanie do akceptacji kart płatniczych w punktach sprzedaży detalicznej. Całe oprogramowanie do przetwarzania transakcji zostało dodane do Simapki a dzięki bezprzewodowemu terminalowi płatniczemu każde urządzenie może służyć nam do przyjmowania płatności.

Nasz terminal łączy się z komputerem, smartfonem lub tabletem przy pomocy wifi dzięki czemu połączenie jest stabilne i mamy możliwość zarządzania całą usługą z pozycji Simapki.

Przyjmowanie transakcji za pomocą naszego rozwiązania jest szybkie i proste. Wystarczy w aplikacji wybrać płatność kartą, wprowadzić kwotę oraz przyłożyć kartę do terminala płatniczego.

Po zakończeniu transakcji pojawi się komunikat a klient będzie mógł otrzymać potwierdzenie transakcji w postaci sms’a lub maila.

Wszystkie transakcje dostępne będą w systemie, aby na bieżąco śledzić całą historię a także mieć dostęp do rozliczeń.

Rozpoczęcie współpracy w zakresie płatność kartą jest w pełni online. Umowa na akceptację kart płatniczych dostępna jest w Simapce. Po wypełnieniu wymaganych pól umowa dostępna jest od razu do pobrania. Kolejnie pozostaje nam już tylko wydruk i dołączenie skanu umowy do systemu.

Poprawnie wypełniona umowa wysyłana jest do weryfikacji i po maksymalnie 4 dniach terminal przysyłany jest kurierem na wskazany adres.

Kwestie techniczne są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze są warunki współpracy.

Nasza firma jako partner agenta rozliczeniowego – firmy SIX Payment bierze udział w programie Polska Bezgotówkowa.

Uczestnictwo w wyżej wymienionym programie daje nam możliwość zniesienia kosztów dla naszych Partnerów w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

W programie może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego. Po spełnieniu pierwszego warunku przedsiębiorca może otrzymać do 3 terminali za darmo.

Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa jednak dla pozostałych przedsiębiorców przygotowaliśmy interesujące warunki współpracy.

Niska opłata miesięczna za terminal oraz korzystna prowizja od transakcji zadowoli wymagających klientów.

Podsumowanie 

Rok 2017 i 2018 był czasem intensywnych prac nad rozwojem Simapki.

Chcieliśmy zbudować kompleksowe narzędzie dla punktów sprzedaży detalicznej, które pozwoli uatrakcyjnić i rozszerzyć zakres świadczonych usług dodatkowo zwiększając dochodowość dzięki atrakcyjnej prowizji.

Na początku 2018 roku do grona Operatorów współpracujących z simapką w zakresie rejestracji kart sim dołączył T-Mobile umożliwiając tym samym rejestrowanie kart T-Mobile, Heyah i TuBiedronka.

Kolejny Operator to jeszcze bardziej kompleksowa obsługa klientów i możliwość zwiększenia rejestracji w punkcie sprzedaży tym samym możliwość podwyższenia dochodowość.

Maj przyniósł zmiany w usłudze poleceń, uproszczenie procesu oraz skrócenie formularza z danymi to szybki sposób na wzbogacenie oferty punktu sprzedaży o kolejną usługę.

Proces zajmuje tyle co rejestracja karty sim i może być ciekawą alternatywą dla osób, które poszukują oferty telekomunikacyjnej.

Czerwiec natomiast przyniesie ubezpieczenia ekranu smartfona oraz płatności kartowe.

Jedna z usług to innowacja na rynku oraz odpowiedź na potrzeby użytkowników smartfona, którzy poszukują zabezpieczenia swojego nowo zakupionego telefonu.

Druga to sprawdzona usługa w innym ciekawym wydaniu. Mobilny terminal połączony z aplikacją Simapka w darmowej ofercie w ramach programu Polska Bezgotówkowa lub na atrakcyjnych warunkach poza programem.

Wszystkie najważniejsze informację oraz propozycje nowych rozwiązań każdy użytkownik będzie mógł znaleźć bezpośrednio w aplikacji, na naszym fb lub w skrzynce mailowej.

Szczegóły dotyczące produktów dostępne są pod adresami internetowymi oraz niebawem na naszej nowej stronie internetowej.

Osoby pragnące dowiedzieć się jeszcze więcej uzyskają informację w biurze obsługi klienta dzwoniąc na infolinię 22 462 66 66, pisząc na adres bok@simapka.pl lub kontaktując się z nami poprzez live chat dostępny na naszej stronie internetowej lub na fb.